Misioni

Misioni i Ministrisë së Financave është përmes menaxhimit të suksesshëm të financave publike të aarrihet rritje ekonomike më e lartë dhe përmirësim të cilësisë së jetës së qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Vizioni

Vizioni i Ministrisë së Financave është që me realizim të ideve progresive nga domeni i saj të kontribuojë për përforcimin e ekonomisë funksionale të tregut e cila bazohet në njohuri, inovacion dhe zhvillim të qëndrueshëm.

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.