Проект за подобрување на општинските услуги финансирани со заем од Меѓународната банка за обнова и развој (Светска банка) – МСИП

Втор Проект за подобрување на општинските услуги финансирани со заем од Меѓународната банка за обнова и развој (Светска банка) – Втор МСИП

 IPA

Projekte te perfunduara

Kontaktet kryesore të Projektit

Koordinatori Kryesor
Tanja Tomic, MA
telefoni: +389 2 3255738, +389 72 796 660
e-mail: tanja.tomic@finance.gov.mk

Specialist i Menaxhimit Financiar
Simona Stankovic, MA
telefoni: +389 2 3255772,
e-mail: simona.stankovic@finance.gov.mk

Koordinator teknik
Jasminka Taseva-Jankovic, MA
telefoni: +389 2 3255790, +389 70 379 835
e-mail: jasminka.taseva@finance.gov.mk

Koordinatori i Prokurimit dhe Çështjeve Ligjore
Aleksandar Najdovski
telefoni: +389 2 3255735, +389 75 317 670
E-mail: aleksandar.najdovski@finance.gov.mk

Inxhinier civil
Roza Perkovska
telefoni: +389 2 3255733, +389 75 317 673
e-mail: roza.perkovska@finance.gov.mk

Inxhinier civil
Jasminka Zanteva-Bozhikova
telefoni: +389 2 3255732, +389 70 315 356
e-mail: jasminka.zanteva-bozikova@finance.gov.mk

Inxhinier civil
Goran Trençevski
telefoni: +389 2 3255737, +389 72 272 933
e-mail: goran.trencevski@finance.gov.mk

Inxhinier civil
Rade Lazarevski
telefoni: +389 2 3255714, +389 75 406 597
e-mail: rade.lazarevski@finance.gov.mk

Inxhinier civil
Filip Mijajlevski
telefoni: +389 2 3255521, +389 72 796 633
e-mail: filip.mijajlevski@finance.gov.mk

Përkthyesi / administratori
Ana Damjanoska
telefoni: +389 2 3255734
e-mail: ana.ristovska@finance.gov.mk

Një Inxhinier i Diplomuar Arkitekt
Zoran Dejkoski
telefoni: +389 2 3255731, +389 70 315 349
e-mail: zoran.dejkoski@finance.gov.mk

Konsulent mjedisor
Katarina Georgievska
telefoni: +389 2 3255772, +389 78 796 658
e-mail: katarina.georgievska@finance.gov.mk

Asistent i Prokurimit
Jovana Temelkovska, MA
telefoni: +389 2 3255451,
E-mail: jovana.temelkovska@finance.gov.mk

Bashkëpunëtor për çështje financiare dhe prokurim
Teona Srbinoska
telefoni: +389 2 3255490,
e-mail: teona.srbinoska@finance.gov.mk

Asistent administrativ dhe operativ
Marija Janakiveska Miloshevski
telefoni: +389 2 255 736
e-mail: marija.janakievska@finance.gov.mk

Analist i komunikimit
Vladimir Grujovski, MA
telefoni: +389 2 325630,
e-mail: vladimir.grujovski@finance.gov.mk

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.