Raport financiar parazgjedhor (01.01-20.08.2021) shkarko këtu

Raport i të ardhurave dhe shpenzimeve të planifikuara dhe të realizuara të Buxhetit të RMV (01.01-20.08.2021) shkarko këtu

 

 

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.