Marrëveshje të nënshkruara për nxitje dhe mbrojtje të ndërsjellë të investimeve ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe vendeve të treta

Shënim: Në këtë pjesë janë paraqitur Marrëveshjet për nxitje dhe mbrojtje të ndërsjellë janë investimet e nënshkruara ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe vendeve të treta në gjuhët zyrtare të vendeve nënshkruese. Versionet në gjuhën angleze të Marrëveshjeve mund t’i gjeni në versionin anglisht të faqes në internet www.finance.gov.mk (https://www.finance.gov.mk/en), në pjesën  Financial System.

(Shqipëri, Austri dhe Azerbajxhan)

MARRËVESHJE NDËRMJET QEVERISË MAQEDONASE DHE QEVERISË SHQIPTARE PËR NXITJE DHE MBROJTJE TË NDËRSJELLË TË INVESTIMEVE

MARRËVESHJE NDËRMJET REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE REPUBLIKËS SË AUSTRISË PËR NXITJE DHE MBROJTJE TË INVESTIMEVE

MARRËVESHJE NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË AZERBAJXHANIT PËR NXITJE DHE MBROJTJE TË NDËRSJELLË TË INVESTIMEVE

(Bashkimi Belgjikë-Luksemburg, Bjellorusi, Bosnjë dhe Hercegovinë dhe Bullgari)

MARRËVESHJE NDËRMJET QEVERISË SË MAQEDONISË, nga njëra anë DHE BASHKIMIT BELGJIKË-LUKSEMBURG, nga ana tjetër, PËR NXITJE DHE MBROJTJE TË NDËRSJELLË TË INVESTIMEVE

MARRËVESHJE NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE QEVERISË SË BJELLORUSISË PËR NXITJE DHE MBROJTJE TË NDËRSJELLË TË INVESTIMEVE

MARRËVESHJE PËR NXITJE DHE MBROJTJE TË INVESTIMEVE NDËRMJET REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE BOSNJËS DHE HERCEGOVINËS

MARRËVESHJE NDËRMJET QEVERISË SË RPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË BULLGARISË PËR MBROJTJE DHE NXITJE TË NDËRSJELLË TË INVESTIMEVE DHE

PROTOKOLL drejt Marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Republikës së Bullgarisë për mbrojtje dhe nxitje të ndërsjellë të investimeve

(Vietnam)

MARRËVESHJE NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SOCIALISTIKE TË VIETNAMIT PËR NXITJE DHE MBROJTJE TË NDËRSJELLË TË INVESTIMEVE

 

(Gjermania)

MARRËVESHJE NDËRMJET QEVERISË MAQEDONASE DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS FEDERALE TË GJERMANISË PËR NXITJE DHE MBROJTJE TË NDËRSJELLË TË INVESTIMEVE

(Danimarka)

MARRËVESHJE NDËRMJET QEVERISË MAQEDONASE DHE QEVERISË SË MBRETËRISË SË DANIMARKËS PËR NXITJE DHE MBROJTJE TË NDËRSJELLË TË INVESTIMEVE

(India, Italia dhe Irani)

MARRËVESHJE NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË INDISË PËR NXITJE DHE MBROJTJE TË NDËRSJELLË TË INVESTIMEVE

MARRËVESHJE NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS ISLAMIKE TË IRANIT PËR AVANCIM DHE MBROJTJE TË NDËRSJELLË TË INVESTIMEVE

MARRËVESHJE NDËRMJET QEVERISË MAQEDONASE DHE QEVERISË SË ITALISË PËR NXITJE DHE MBROJTJE TË NDËRSJELLË TË INVESTIMEVE

(Kazakistan, Kinë, Kore, Kosovë dhe Kuvajt)

MARRËVESHJE NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KAZAKISTANIT PËR NXITJE DHE MBROJTJE TË NDËRSJELLË TË INVESTIMEVE

MARRËVESHJE NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS POPULLORE TË KINËS PËR NXITJE DHE MBROJTJE TË NDËRSJELLË TË INVESTIMEVE

MARRËVESHJE NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS DEMOKRATIKE POPULLORE TË KORESË PËR NXITJE DHE MBROJTJE TË NDËRSJELLË TË INVESTIMEVE

MARRËVESHJE NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS PËR NXITJE DHE MBROJTJE TË INVESTIMEVE

MARRËVESHJE NDËRMJET REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE SHTETIT TË KUVAJTIT PËR NXITJE DHE MBROJTJE TË NDËRSJELLË TË INVESTIMEVE

(Lituania)

MARRËVESHJE NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË LITUANISË PËR NXITJE DHE MBROJTJE TË NDËRSJELLË TË INVESTIMEVE

(Malajzi dhe Marok)

MARRËVESHJE NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE QEVERISË SË MALAJZISË PËR NXITJE DHE MBROJTJE RECIPROKE TË INVESTIMEVE

MARRËVESHJE NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE QEVERISË SË MBRETËSRISË SË MAROKOS PËR NXITJE DHE MBROJTJE TË NDËRSJELLË TË INVESTIMEVE

(Polonia)

MARRËVESHJE NDËRMJET QEVERISË MAQEDONASE DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË POLONISË PËR NXITJE DHE MBROJTJE TË NDËRSJELLË TË INVESTIMEVE

(Rumani dhe Rusi)

MARRËVESHJE NDËRMJET QEVERISË MAQEDONASE DHE QEVERISË SË RUMANISË PËR NXITJE DHE MBROJTJE TË NDËRSJELLË TË INVESTIMEVE

MARRËVESHJE NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE QEVERISË SË FEDERATËS RUSE PËR NXITJE DHE MBROJTJE TË NDËRSJELLË TË INVESTIMEVE

(Sllovaki, Slloveni dhe Serbi)

MARRËVESHJE NDËRMJET REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE REPUBLIKËS SË SLLOVAKISË PËR NXITJE DHE MBROJTJE TË NDËRSJELLË TË INVESTIMEVE

MARRËVESHJE NDËRMJET REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE REPUBLIKËS SË SLLOVENISË PËR MBROJTJE DHE NXITJE TË NDËRSJELLË TË INVESTIMEVE

MARRËVESHJE NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE QEVERISË FEDERALE TË REPUBLIKËS FEDERALE TË JUGOSLLAVISË (SERBIA) PËR NXITJE DHE MBROJTJE TË NDËRSJELLË TË INVESTIMEVE

(Turqi)

MARRËVESHJE NDËRMJET REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE REPUBLIKËS SË TURQISË PËR NXITJE DHE MBROJTJE TË NDËRSJELLË TË INVESTIMEVE

(Hungari dhe Ukrainë)

MARRËVESHJE NDËRMJET QEVERISË MAQEDONASE DHE QEVERISË SË HUNGARISË PËR PROMOVIMIN DHE MBROJTJEN RECIPROKE TË INVESTIMEVE

MARRËVESHJE NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË UKRAINËS PËR NXITJE DHE MBROJTJE TË NDËRSJELLË TË INVESTIMEVE

(Finlandë dhe Francë)

MARRËVESHJE NDËRMJET QEVERISË MAQEDONASE DHE QEVERISË SË FINLANDËS PËR NXITJEN DHE MBROJTJEN E INVESTIMEVE

MARRËVESHJE NDËRMJET QEVERISË MAQEDONASE DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË FRANCËS PËR NXITJE DHE MBROJTJE TË NDËRSJELLË TË INVESTIMEVE

(Holanda dhe Kroacia)

MARRËVESHJE PËR NXITJE DHE MBROJTJE TË NDËRSJELLË TË INVESTIMEVE NDËRMJET QEVERISË MAQEDONASE DHE QEVERISË SË MBRETËRISË SË HOLANDËS

MARRËVESHJE NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KROACISË PËR NXITJE DHE MBROJTJE TË NDËRSJELLË TË INVESTIMEVE

(Mali i Zi)

MARRËVESHJE NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE QEVERISË SË MALIT TË ZI PËR NXITJE DHE MBROJTJE TË NDËRSJELLË TË INVESTIMEVE

(Çekia)

MARRËVESHJE NDËRMJET REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE REPUBLIKËS ÇEKE PËR NXITJE DHE MBROJTJE TË NDËRSJELLË TË INVESTIMEVE dhe

PROTOKOLL ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe Republikës Çeke për ndryshim të marrëveshjes ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe Republikës Çeke për avancimin dhe mbrojtjen reciproke të investimeve

(Spanjë, Zvicë dhe Suedi)

MARRËVESHJE NDËRMJET QEVERISË MAQEDONASE DHE QEVERISË SË SPANJËS PËR AVANCIMIN DHE MBROJTJEN RECIPROKE TË INVESTIMEVE

MARRËVESHJE NDËRMJET QEVERISË MAQEDONASE DHE KËSHILLIT FEDERAL TË ZVICRËS PËR NXITJE DHE MBROJTJE TË NDËRSJELLË TË INVESTIMEVE

MARRËVESHJE NDËRMJET QEVERISË MAQEDONASE DHE QEVERISË SË SUEDISË PËR NXITJE DHE MBROJTJE TË NDËRSJELLË TË INVESTIMEVE

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.