Në vitin 2019 lindi interesi për bashkëpunim aktiv të zhvillimit me Republikën e Maqedonisë së Veriut përmes Agjencisë franceze për zhvillim – FAR që do të zhvillohet përmes mbështetjes financiare dhe teknike në fushat e mëposhtme: transporti, infrastruktura në përputhje me ndryshimet klimatike, ruajtja e trashëgimisë natyrore dhe kulturore dhe vlerësimi i turizmit.

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.