Procedurë për monitorimin dhe realizimin e marrëveshjeve për furnizimet publike

PLANI VJETOR PËR FURNIZIME PUBLIKE PËR VITIN 2021 TË MINISTRISË SË FINANCAVE

NDRYSHIM DHE PLOTËSIM  I PLANIT VJETOR PËR FURNIZIME PUBLIKE PËR VITIN 2020 TË MINISTRISË SË FINANCAVE

PLANI VJETOR PËR FURNIZIME PUBLIKE PËR VITIN 2020 TË MINISTRISË SË FINANCAVE

NDRYSHIM DHE PLOTËSIM  I PLANIT VJETOR PËR FURNIZIME PUBLIKE TË MINISTRISË SË FINANCAVE PËR VITIN 2019

NDRYSHIM DHE PLOTËSIM  I PLANIT PËR FURNIZIME PUBLIKE TË MINISTRISË SË FINANCAVE PËR VITIN 2019

NDRYSHIM DHE PLOTËSIM  I PLANIT VJETOR PËR FURNIZIME PUBLIKE TË MINISTRISË SË FINANCAVE PËR VITIN 2019

PLANI VJETOR PËR FURNIZIME PUBLIKE PËR VITIN 2019 TË MINISTRISË SË FINANCAVE

NDRYSHIM DHE PLOTËSIM  I PLANIT VJETOR PËR FURNIZIME PUBLIKE TË MINISTRISË SË FINANCAVE PËR VITIN 2018

NDRYSHIM DHE PLOTËSIM  I PLANIT VJETOR PËR FURNIZIME PUBLIKE TË MINISTRISË SË FINANCAVE PËR VITIN 2018

NDRYSHIM DHE PLOTËSIM  I PLANIT VJETOR PËR FURNIZIME PUBLIKE TË MINISTRISË SË FINANCAVE PËR VITIN 2018

NDRYSHIM DHE PLOTËSIM  I PLANIT VJETOR PËR FURNIZIME PUBLIKE TË MINISTRISË SË FINANCAVE PËR VITIN 2018

PLANI VJETOR PËR FURNIZIME PUBLIKE NË VITIN 2018 TË MINISTRISË SË FINANCAVE

NDRYSHIM DHE PLOTËSIM  I PLANIT VJETOR PËR FURNIZIME PUBLIKE TË MINISTRISË SË FINANCAVE PËR VITIN 2017

PLANI VJETOR PËR FURNIZIME PUBLIKE PËR VITIN 2017 TË MINISTRISË SË FINANCAVE

PLANI VJETOR PËR FURNIZIME PUBLIKE PËR VITIN 2016 TË MINISTRISË SË FINANCAVE

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.