Me qëllim të rritjes së llogaridhënies dhe transparencës lidhur me prokurimet publike të SEPP, janë ofruar disa mundësi në mënyrë që i gjithë publiku të ketë qasje në to, si në vijim:

Publikimi i prokurimeve të planifikuara publike që janë në dispozicion në këtë link https://e-nabavki.gov.mk/InstitutionGridData.aspx#/ciAnnouncementPlansGrid/4708629b-c309-4f2b-bf8e-456a6fffb9cf

Publikimi i shpalljeve publike për prokurime publike që janë në dispozicion në këtë link https://e-nabavki.gov.mk/InstitutionGridData.aspx#/ciAnnouncementsGrid/4708629b-c309-4f2b-bf8e-456a6fffb9cfв

Publikimi i marrëveshjeve të ndara për prokurime publike që janë në dispozicion në këtë linkhttps://e-nabavki.gov.mk/InstitutionGridData.aspx#/ciContractsGrid/4708629b-c309-4f2b-bf8e-456a6fffb9cf

Publikimi i marrëveshjeve të realizuara për prokurime publike që janë në dispozicion në këtë linkhttps://e-nabavki.gov.mk/InstitutionGridData.aspx#/ciRealizedContractsGrid/4708629b-c309-4f2b-bf8e-456a6fffb9cf

 

 

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.