Raporte 2024

Tremujori i parë

 

Tremujori i dytë

 

Raporte 2023

Tremujori i parë

 

Tremujori i dytë

 

 

Tremujori i tretë

 

 

Tremujori i katërt

 

Raporte 2022

Tremujori i katërt

Raporte 2021

Tremujori i parë

 

Tremujori i dytë

 

Raporte 2020

Tremujori i parë

 

Tremujori i dytë

 

Tremujori i tretë

 

Tremujori i katërt

 

Tremujori i dytë

 

Tremujori i tretë

 

Raporte 2018

Tremujori i tretë

 

Tremujori i katërt

 

 

 

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.