Na kontaktoni!

Ministria e financave

Dame Gruev nr.12
1000 Shkup,
Republiks e Maqedonisë së Veriut
Теl +389 2 3255-300
Fаx: + 389 2 3255-721
finance@finance.gov.mk

Kontaktet kryesore nga departamentet individuale të Ministrisë së Financave mund të gjenden këtu.

    Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

    Comments are closed.