PLANI ME AFATE KOHORE PËR PËRGATITJEN E STRATEGJISË FISKALE

Procesi buxhetor për vitin 2025

Procesi buxhetor për vitin 2024

 

Kërkesë e të dhënave për Strategjinë Fiskale 2020-2022 nga 05.03.2019

https://ecirkular.finance.gov.mk/

Përdoruesi i udhëzimit të cirkularit buxhetor

Kërkesë e të dhënave për Strategjinë Fiskale 2020-2022

Letër motivuese dhe udhëzime për përgatitjen e cirkularit Buxhetor për vitin 2020

Formularët për plotësimin e cirkularit Buxhetor për vitin 2020

Letër motivuese dhe udhëzime për përgatitjen e cirkularit Buxhetor për vitin 2019

Formularët për plotësimin e cirkularit Buxhetor për vitin 2019

Letër motivuese dhe udhëzime për përgatitjen e cirkularit Buxhetor për vitin 2018

Formularët për plotësimin e cirkularit Buxhetor për vitin 2018

Cirkulari Buxhetor për vitin 2017

Cirkulari Buxhetor për vitin 2016

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.