Komunitetet dhe individët që besojnë se janë të ndikuar negativisht nga Projekti Ndërtimi i Institucioneve të Menaxhimit të Financave Publike Efektive, Transparente dhe Përgjegjëse mund të paraqesin ankesa tek mekanizmat ekzistues të zgjidhjes së ankesave në nivel projekti duke ndjekur lidhjen e mëposhtme ku mund të shkarkojnë Formularin e Parashtrimit të Ankesave.

 

Përshkrim: Detajet e kontaktit
Agjencia zbatuese: Ministria e Financave
Kontakti kryesor: Ms. Sonja Jovanovska
Adresë: Dame Gruev nr.12, 1000 Skopje
E-mail: sonja.jovanoska@finance.gov.mk
Faqja e internetit: https://finance.gov.mk/contact/ projekt-per-ndertimin-e-institucioneve-efektive-transparente-dhe-llogaridhenese-per-menaxhimin-e-financave-publike/?lang=sq
Telefoni: Tel: +389 2 3255-380

 

Formulari për pagesën e dëshpërimit dhe polakit.

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.