Raportet vjetore

Raporti vjetor për menaxhimin e borxhit publik të Republikës së Maqedonisë Veriore për vitin 2019

Raporti vjetor për menaxhimin e borxhit publik të Republikës së Maqedonisë Veriore për vitin 2018

Raporti vjetor për menaxhimin e borxhit publik të Republikës së Maqedonisë Veriore për vitin 2017

Raporti vjetor për menaxhimin e borxhit publik të Republikës së Maqedonisë Veriore për vitin 2016

Raporti vjetor për menaxhimin e borxhit publik të Republikës së Maqedonisë Veriore për vitin 2015

Raporti vjetor për menaxhimin e borxhit publik të Republikës së Maqedonisë Veriore për vitin 2014

Raporti vjetor për menaxhimin e borxhit publik të Republikës së Maqedonisë Veriore për vitin 2013

Raporti vjetor për menaxhimin e borxhit publik të Republikës së Maqedonisë Veriore për vitin 2012

Raporti vjetor për menaxhimin e borxhit publik të Republikës së Maqedonisë Veriore për vitin 2011

Raporti vjetor për menaxhimin e borxhit publik të Republikës së Maqedonisë Veriore për vitin 2010

Raporti vjetor për vitin 2009 për zbatimin e Strategjisë për Menaxhimin e Borxhit Publik të Republikës së Maqedonisë Veriore

Raporti vjetor për vitin 2008 për zbatimin e Strategjisë për Menaxhimin e Borxhit Publik të Republikës së Maqedonisë Veriore

Raporti vjetor për vitin 2007 për zbatimin e Strategjisë për Menaxhimin e Borxhit Publik të Republikës së Maqedonisë Veriore

Raporti vjetor për vitin 2006 për zbatimin e Strategjisë për Menaxhimin e Borxhit Publik të Republikës së Maqedonisë Veriore

 

Raporte gjashtëmujore

 

Raportet tremujore

 

 

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.