SHPALLJE INTERNE NUMËR 1/2022 PËR AVANCIMIN E NËPUNËSVE ADMINISTRATIVË NË MINISTRINË E FINANCAVE

PARAQITJE PËR AVANCIM

E shpallur me datë 06.12.2022

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.