Програма за реформа на управувањето со јавни финансии 2018-2021

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

Заклучоци од втор дијалог за политиките за управување со јавни финансии

Заклучоци од третиот дијалог за политиките на управување со јавни финансии

Годишeн извештај за следење на спроведувањето на Акцискиот план за Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година, за периодот декември 2017 – декември 2018 година 

Годишeн извештај за следење на спроведувањето на Акцискиот план за Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година, за периодот декември 2017 – декември 2018 година – АНЕКС 1

Годишeн извештај за следење на спроведувањето на Акцискиот план за Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година, за периодот декември 2017 – декември 2018 година – АНЕКС 2

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2019 година

Заклучоци од 4-от дијалог за политиките за управување со јавни финансии

 

 

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.