Detyra kryesore e Sektorit për çështje financiare është kryerja e aktiviteteve që kanë të bëjnë me kontabilitetin dhe punën financiare, koordinimin e buxhetit dhe kontrollin e buxhetit.

Në kuadër të këtij Sektori është përfshirë evidentimi i kontabilitetit, puna materiale financiare, përgatitja dhe përllogaritja e pagave, puna arkëtuese, evidentimi dhe dhënia e materialit harxhues për zyrë, përgatitja e propozim buxhetit të Ministrisë, përgatitja e planeve financiare, propozimet për rishpërndarjen e mjeteve dhe propozimet për ndryshime dhe plotësime në buxhetin e Ministrisë, zbatimi i kontrollit financiar ex-ante dhe ex-post.

Kontaktet kryesore:

Udhëheqësе sektori
Rozika Bojadzieva
telefon: 02 / 3255-435
e-mail: rozika.bojadzieva@finance.gov.mk

Njësia për kontabilitet dhe pagesa
Elena Zarkova
telefon: 02 / 3255 788
е-mail: elena.zarkova@finance.gov.mk

 

Udhëheqëse e njësisë për koordinim buxhetor
Marina Joveska Bllazheska
telefon: 02 / 3255 777
е-mail: marina.joveska@finance.gov.mk

 

Udhëheqëse e njësisë për kontroll buxhetor
Natalija Stoimova
telefon: 02 / 3255 659
е-mail: natalija.stoimova@finance.gov.mk

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.