Vazhdon bashkëpunimi i suksesshëm midis Shoqatës së Bankave të Maqedonisë dhe Ministrisë së Financave.

1 tetor 2020, Shkup – Sot, përfaqësues të të gjithë anëtarëve të Shoqatës së Bankave të Maqedonisë, bankave, Shtëpive të kursimit, Shtëpisë së Kliringut dhe Byrosë Kreditore të Maqedonisë u takuan me Ministrin e financave, Dr. Fatmir Besimi.

Në pjesën zyrtare, të pranishmëve i’u adresua Ministri i financave ku theksoi se sektori bankar dhe stabiliteti i tij financiar ka një rëndësi të jashtëzakonshme për zhvillimin e ekonomisë duke mbështetur amvisëritë dhe sektorin e korporatave përmes qasjes më të lehtë në kredi, depozita dhe shërbime të tjera financiare.

Ai theksoi se është mirë që në kohë krize sistemi financiar mbeti i qëndrueshëm.

– Sektori jonë bankar ka treguar edhe një herë se është rezistent. Mjaftueshmëria e kapitalit është 17%. Aktivet likuide janë 30% e totalit të aktiveve dhe një pjesë e ulët e kredive prej 4.7%, si dhe fitimet në gjysmën e parë të vitit, i cili është një burim natyror i kapitalit të ri, sistemi bankar është mjaft i fortë për të thithur humbjet e mundshme të shkaktuara nga kriza – tha Besimi.

Kryetari i Shoqatës së Bankave të Maqedonisë, Dr. Maja Stevkova Shterieva, iu referua aktiviteteve të realizuara dhe atyre aktuale të shoqatës nga fillimi i krizës e deri më sot.

“Sistemi bankar mund t’u përgjigjet nevojave të qytetarëve dhe kompanive në çdo kohë, përmes cilësisë dhe mbështetjes adekuate të kredisë dhe thelbësore – përmes sigurisë për depozitat e tyre. “Bazohet në stabilitetin dhe sigurinë e bankave dhe sistemit bankar.” – tha Stevkova-Shterieva.

Në pjesën punuese u diskutua Projektligji për Shërbimet e Pagesave dhe Sistemet e Pagesave, kartelat e pagesave për qytetarët si pjesë e pakos së katërt të masave ekonomike për t’u marrë me pasojat e Covid 19, edukimin financiar të qytetarëve dhe tema të tjera me interes të përbashkët.

Bashkëpunimi i vendosur i suksesshëm do të vazhdojë sidomos tani në kohën e krizës më të madhe ekonomike globale në dekadat e fundit.

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian

Comments are closed.