5 tetor 2020, Shkup – Kriza e Covid është e natyrës jo-ekonomike dhe të gjitha ekonomitë në botë po injektojnë fonde në ekonomi, duke zgjeruar deficitin duke stimuluar ofertën dhe kërkesën përmes masave për të rritur aktivitetin ekonomik dhe për të kapërcyer krizën. Nga ana tjetër, të ardhurat, si rezultat i zvogëlimit të konsumit të brendshëm dhe prishjes së zinxhirëve globale për shkak të krizës-kovid, kanë më pak realizim kudo, tha Ministri i financave Fatmir Besimi gjatë intervistës në Top Tema.

– Disa herë ka pasur ndërhyrje me masa për t’u përballur me krizën, për të mbështetur ekonominë dhe për të kapërcyer pasojat e krizës, si dhe për të mbështetur qytetarët. Kjo ndodhi dhe në rebalancin e dytë. Pra, ka një rritje në anën e shpenzimeve për të mbështetur Pakon e katërt të masave. Deficiti korrespondon me krizën më të madhe ekonomike që po ndodh në ekonominë tonë – nuk kishte rënie më të lartë prej 12.7% në bazë tremujore në ekonominë tonë dhe -6.5% rënie në gjysmën e parë të vitit. Por nuk është vetëm tek ne. Ju e keni atë në nivelin e ekonomisë botërore dhe të Bashkimit Evropian. Është një problem global, një krizë globale. Me rebalancin e dytë – deficiti buxhetor zgjerohet, por fondet drejtohen në Pakon e katërt të masave që ka për qëllim të ndihmojë qytetarët dhe ekonominë për të kapërcyer krizën – tha Besimi.

Thuajse të gjitha ekonomitë zgjeruan deficitet e tyre buxhetore gjatë vitit, ndërsa mesatarja e Eurozonës ishte 8.4%. Në periudhën e ardhshme, me stabilizimin e situatës dhe menaxhimin e kujdesshëm, deficiti buxhetor do të konsolidohet.

Me rebalancin e buxhetit sigurhen mjete për Pakon e katërt të masave. Përmes nënprogramit special qeveritar P1- MASAT PËR PËRBALLJE ME KRIZËN COVID-19 për mbështetje financiare për pagesën e pagave për punonjësit në sektorin privat sigurohen 70 milion euro, për kartela pagese vendore për kategoritë e prekura nga Covid-19, 27 milion euro, për të mbështetur prodhuesit, përpunuesit dhe eksportuesit e rrushit, verës me shumicë dhe verës në shishe 6.7 milion euro, për të mbështetur aktivitetin Cicëronët turistik 160.000 euro, për kthimin e taksës turistike për vitin 2019, për qëndrimet gjatë natës 2 milion euro, për blerjet e vikendit me TVSH-jaIME 17 milion euro, për skemën e garancës shtetërore dhe garanci doganore përmes Bankës së Zhvillimit 13 milion euro dhe për grante për agjencitë e udhëtimit, terreneve sportive dhe restoranteve për dasma 5.5 milion euro – tha Ministri i financave.

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian

Comments are closed.