Ndryshime në Ligjin për akciza

Harmonizim i mëtejshëm me ndryshimet e legjislacionit evropian në sferën e akcizave dhe përmirësim i dispozitave të Ligjit për akciza me qëllim të zbatimit më efikas të tij

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Date

Nov 01 - 30 2021
Expired!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *