Ndryshime në Ligjin për tatimin mbi të ardhurat personale

Lirim nga pagesa e akontacioneve të ushtruesve të pavarur të veprimtarisë (mars, prill, maj) dhe zvogëlim i akontacionit të tatimit mbi të ardhurat personale për zejtarët-paushallistë për 50%

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Date

Mar 01 - 31 2021
Expired!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *