Vendim për harmonizim dhe ndryshim të Tarifës doganore për vitin 2022

Harmonizim dhe ndryshim i Tarifës doganore në përputhje me ndryshimet e Nomenklaturës së kombinuar të miratuar nga Komisioni Evropian, të cilat lidhen me sistemin e emrave të mallrave, sistemit të shënimit numerik, masat e veçanta, si dhe vërejtje për pjesë dhe kapituj përkatës, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Date

Nov 01 - 30 2021
Expired!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *