13 mars 2020, Shkup – Për të eleminuar çdo mundësi të përhapjes dhe parandalimit të Kovid-19 (koronavirusit), Ministria e Financave këshillon palët në vend që të vijnë personalisht në hapësirat e ministrisë, të na kontaktojnë përmes postës elektronike:

informacii@finance.gov.mk ose me numrin e telefonit 02/3255-300, si dhe në postën elektronike dhe me numrat e telefonit të publikuar në ueb faqen e Ministrisë së Financave.

Gjjithashtu, rekomandojmë që të gjitha korrespodencat, kërkesat dhe dokumentet tjera të cilat mund të dorëzohen dhe dërgohen në mënyrë elektronike – të dërgohen dhe pranohen po në të njejtën mënyrë, që të shmanget përdorimi i formës së letrës (nënkuptohet nëse dokumenti nuk është i domosdoshëm të jetë në formë të letrës, në original).

Sektorët do t’i mbajnë të gjitha takimet e nevojshme, përmes lidhjes telekonferenciale.

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.