Sektori për inspektimin financiar në sektorin publik dhe koordinimin e luftës kundër mashtrimit të fondeve të BE-së

Sektori për inspeksion financiar në sektorin publik dhe koordinim të luftës kundër mashtrimit të fondeve të BE-së i kryen punët të cilat kanë të bëjnë me zbatimin e inspeksionit financiar në pajtim me Ligjin për inspeksion financiar në sektorin publik dhe mbrojtjen e interesave financiare të Bashkimit Evropian nëpërmjet koordinimit të aktiviteteve administrative dhe operative në lidhje me luftën kundër mashtrimit të fondeve të BE-së dhe bashkëpunimin efektiv me Zyrën Evropiane për luftë kundër mashtrimeve (OLAF). 

 

Kontaktet kyçe:

Fatmir Ademi

Udhëheqës sektori

telefon: 02/3255-302

e-mail: fatmir.ademi@finance.gov.mk

m-r Tatjana Trajkovska

Ndihmës udhëheqës sektori

telefon; 02/3255-482

e-mail: tatjana.trajkovska@finance.gov.mk

Departamenti

Departamenti për inspektim financiar të subjekteve në nivel qendror dhe lokal

 Vesna Stoijkovic

telefon: 02/3255-509

e-mail: vesna.stojiljkovic@finance.gov.mk

m-r Nikolina Aleksovska

telefon: 02/ 3255- 342

e-mail: nikolina.aleksovska@finance.gov.mk

Departamenti për koordinim të luftës kundrejt mashtrimeve të fondeve të BE-së (AFCOS)

Divna Najdovska

telefon: 02/3255-469

e-mail: divna.najdovska@finance.gov.mk

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.