Кumtesa|

8 qershor 2021, Shkup – “Rebalanci i buxhetit ka për qëllim mbështetjen e zhvillimit dhe rritjes së ekonomisë, duke u përqendruar në investime kapitale, stimulimin e ekonomisë, sigurimin e pagave, pensioneve, subvencioneve për bujqësinë, ndërsa gjithashtu mbështet kategoritë e prekshme të qytetarëve,” tha Kryeministri Zoran Zaev në konferencën e sotme për shtyp ku së bashku me ministrin e Financave Fatmir Besimi prezantuan Propozimin e miratuar për ndryshimin dhe plotësimin e Buxhetit për vitin 2021 i cili do të dërgohet në Kuvend.

Kryeministri Zaev nënvizoi se ky është një rebalans produktiv që monitoron situatën ekonomike, me kujdesin shtëpiak për fondet publike dhe angazhimin maksimal për ballafaqimin e pandemisë.

“Ekonomia është e qëndrueshme dhe do të rritet. Projeksionet qeveritare për rritjen ekonomike mbeten 4.1% me Rebalancin e Buxhetit. Mjedisi i favorshëm ndërkombëtar dhe procesi i imunizimit masiv në vend pritet të ketë një ndikim pozitiv në pritjet dhe besimin e investitorëve vendas. Në këtë drejtim, investimet do të luajnë një rol të rëndësishëm në intensifikimin gradual të ekonomisë. Rritja reale e investimeve bruto parashikohet në 8% në 2021, në kushtet e rritjes së pritshme të investimeve publike dhe private.

Konsumi parashikohet gjithashtu të mbështesë rritjen e kërkesës së brendshme. Konsumi privat pritet shënoj rritje reale me 4% në kushte të këthimi të besimit dhe optimizmit të vaksinimit masiv, rimëkëmbje i remintencave nga jashtë vendit, mbështetur nga masat fiskale të marra për të trajtuar pandeminë. Efektet pozitive në konsumin privat priten gjithashtu nga mbështetja e kredisë së bankave. Rritja e konsumit publik është parashikuar në 4.3% mbi një bazë reale, gjë që i detyrohet shpenzimeve për trajtimin e pandemisë,” tha Zaev.

Kryeministri shtoi se eksporti i mallrave dhe shërbimeve parashikohet të rritet me 10.6%. Rritja e aktivitetit të eksportit dhe kërkesa e brendshme në vitin 2021 kushtëzojnë rritjen e importit të mallrave dhe shërbimeve, i cili pritet të rritet me 11% në bazë reale.

“Ne po krijojmë një mjedis të favorshëm biznesi për vende të reja të punës, të inkurajuar përmes masave dhe programeve aktive të punësimit dhe mbështetjes për hapjen e vendeve të reja të punës. Për më tepër, rritja e besimit të investitorëve, ciklet e reja të investimeve, do të thotë një rritje e kërkesës për punë. Ne presim që në vitin 2021, numri i të punësuarve të rritet me 1%, gjë që do të kontribuojë që niveli mesatar i punësimit të rritet në 47.5%, ndërsa shkalla e papunësisë të ulet në 15.8%.

Në konferencën për shtyp, Kryeministri Zaev tha se me rebalancin e Buxhetit rritem në anën tjetër të ardhurat dhe shpenzimeve buxhetit. Të ardhurat u rritën me 4.7%, ndërsa shpenzimet me 8.6%.

“Nga njëra anë, ka një mbledhje me të vërtetë të mirë të të ardhurave muajt e fundit, dhe nga ana tjetër, ka nevoja që duhet të plotësohen, të tilla si më shumë fonde për masa covid, rritje të nevojave për shëndetin dhe vaksinat, fonde për bujqësia dhe mbështetja për kategoritë sociale. Janë planifikuar në mënyrë shtesë 14.7 miliardë denarë të cilat i referohen kryesisht fondeve të nevojshme për zbatimin e masave ekonomike për t’u ballafaquar me pandeminë.

Shpenzimet për pagimin e pagave janë projeksionuar në nivelin 31.6 miliardë denarë, i cili përfshin efektin e kontrollit të rreptë të punësimeve të reja në mënyrë që të optimizohet administrata publike dhe pagesa e pagave të pushimeve sipas Marrëveshjes Kolektive të të organeve të administratës shtetërore, komunat, Avokatura Shtetërore, prokuroria, fondet, agjencitë. Në shpenzimet për subvencione dhe transfere, është planifikuar të mbështet sektori i bujqësisë duke siguruar 3 miliardë denarë shtesë, si dhe duke siguruar fonde për vaktet e studentëve dhe fonde shtesë për aktivitetin e transmetimit.

Shpenzimet kapitale ose investimet janë planifikuar në nivelin prej 30.5 miliardë denarë ose për 6.5 miliardë denarë më të larta krahasuar me planin për vitin 2021, që është 26.9% më shumë. Me këto ndryshime në Buxhetin për vitin 2021, shpenzimet u ridizenjuan me një pjesë më të madhe të shpenzimeve kapitale në shpenzimet totale. Angazhimi ynë i vendosur është të investojmë në mallra të qëndrueshëm. Jemi duke u përqendruar në zbatimin e projekteve të infrastrukturës kapitale në infrastrukturën rrugore dhe hekurudhore, energjinë dhe infrastrukturën komunale, si dhe investimet kapitale për të përmirësuar kushtet në shëndetësi, arsim dhe sisteme sociale, bujqësi dhe mbrojtjen e mjedisit”, tha Zaev.

Ministri i Financave Besimi theksoi se Qeveria, publiku ekspert dhe institucionet financiare ndërkombëtare ranë dakord që stimuli fiskal për ekonominë dhe qytetarët duhet të vazhdojë deri në rimëkëmbjen e plotë dhe kthimin e ekonomisë në rrugën e rritjes ekonomike. Me qëllim të rritjes së investimeve kapitale në buxhet, ai theksoi se shpenzimet ishin ridizajnuar me një pjesë më të madhe të shpenzimeve kapitale në shpenzimet totale. “Rritja e 26.9% të shpenzimeve kapitale është rezultat i sigurimit të fondeve të nevojshme për zbatimin e disa prej masave të Qeverisë, të cilat kanë të bëjnë me huatë me 0% interes përmes Bankës së Zhvillimit për sektorët më të prekur në fushën e turizmit, artizanatit , hotelieria, transporti, industria për organizimin e ngjarjeve, institucionet private shëndetësore, etj., skema e garantimit të kredisë përmes Bankës së Zhvillimit në periudhën Prill-Tetor 2021 dhe krijimi i një Fondi për të mbështetur kërkimin dhe zhvillimin përmes Bankës së Zhvillimit. Te shfrytëzuesit e buxhetit është planifikuar të sigurohen fonde shtesë për investime kapitale për rindërtimin e institucioneve shëndetësore publike, në fushën e mbrojtjes së fëmijëve, rindërtimin dhe pajisjen e shtëpive të pleqve dhe pajisjen e qendrave për personat me aftësi të kufizuara, në fushën e infrastrukturës rrugore, fonde shtesë për shoqërore ” Si dhe një sasi e shtuar e fondeve për zhvillimin rural “, tha Besimi.

Besimi vuri në dukje se risitë në Buxhet janë një nën-program i ri për zhvillimin e gjelbër, instrumente të reja, të tilla si një lidhje zhvillimi dhe një lidhje e gjelbër në të cilën qytetarët mund të investojnë dhe që do të destinohet ekskluzivisht për investime dhe zhvillim të gjelbër (të qëndrueshëm), si dhe Planin e Financimit të rritjes së shpejtë që do të mundësojë investime të reja dhe vende të reja pune dhe do të prezantohet së shpejti.

Në konferencën për shtyp u njoftua se Plani i Ndërhyrjes për Investime 2021-2027, rreth 8 miliardë euro do të realizohen dhe është një stimul shtesë për zhvillimin ekonomik përmes zbatimit të projekteve specifike. Investimet më të mëdha janë planifikuar në energji, gazifikim, turizëm, shëndetësi, prodhim, prodhim.

Prioritetet e qeverisë deri në fund të vitit 2021 do të synojnë trajtimin e pasojave të pandemisë, duke rritur vëllimin e investimeve duke mbështetur drejtpërdrejt aktivitetet e kompanive, krijimin e vendeve të reja të punës përmes masave aktive të punësimit, si dhe mbështetjen dhe zhvillimin e mikro, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Kjo do të thotë se mbështetja do të realizohet përmes krijimit të fondeve të zhvillimit dhe instrumenteve të ngjashme për të mbështetur kompanitë e eksportit, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, si dhe ndërmarrjet sociale.

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *