Кumtesa|

4 gusht 2021, Shkup – Sot, shteti lëshoi emetimin e njëzetë të fletëobligacioneve për denacionalizim në vlerë të përgjithshme prej 8 milionë euro, me të cilën do të kompensohen të gjitha aktvendimet e plotfuqishme për denacionalizim nga data 01.01.2020 deri më datë 31.12.2020, ku përcaktohet kompensimi që të bëhet përmes fletëobligacioneve.

Mjetet që janë ndarë përmes fletëobligacioneve, shteti do t’i paguajë me këste dhjetëvjeçare me normë interesi në nivel vjetor prej 2%.

Republika e Maqedonisë së Veriut në çdo kohë mund të bëj blerje të fletëobligacioneve për denacionalizim para afatit të maturimit të tyre sipas kushteve, mënyrës dhe procedurës së përcaktuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Tregtimi me fletëobligacione për denacionalizim do të bëhet në Bursën e Maqedonisë SHA Shkup, me ndërmjetësimin e shtëpive të brokerimit dhe bankave anëtare të Bursës së Maqedonisë.

Para afatit të maturimit të tyre, qytetarët mund t’i shfrytëzojnë fletëobligacionet për denacionalizim për pagesë të banesave në pronësi shoqërore.

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *