Кumtesa|

29 Prill 2022, Shkup – Borxhi publik përfshirë datën 31.3.2022 është 57.1% dhe është zvogëluar për 3.7 pikë përqindje krahasuar me datën 31.12.2021 kur ishte 60.8% e PBB-së. Zvogëlimi i borxhit publik u ndikua edhe nga pagesa e detyrimeve mbi bazën e kryegjesë për borxhin e jashtëm në tremujorin e parë të vitit 2022 në vlerë prej 55.2 milionë euro. Sipas të dhënave më të fundit, borxhi publik pozicionohet në nivel nën kriterin e Mastrihtit të Bashkimit Evropian, që tregon politikën e mirëvendosur fiskale dhe menaxhimin e mirë të financave publike, në kohë krize energjitike dhe rritje të inflacionit.

Me qëllim të mbrojtjes së portofolit të borxhit shtetëror nga goditjet e ardhshme të mundshme të tregut, përkatësisht nga ndryshimet e pafavorshme të normave të interesit që ndikojnë drejtpërdrejt në rritjen e shpenzimeve të buxhetit, një nga qëllimet në periudhën e ardhshme është ruajtja e strukturës optimale të portofolit të borxhit shtetëror. Sipas kësaj, ministri i Financave, sot në ngjarjen me rastin e 100 ditëve të Qeverisë, theksoi se është e rëndësishme që të zvogëlohet çmimi i kostove.

“Borxhi publik zvogëlohet për 3.7 pikë përqindje. Kjo krijon hapësirë ​​për 454 milionë euro financim shtesë në periudhën rrjedhëse të vitit”, theksoi ministri Besimi.

Përveç kësaj, shtoi se miratimi i Ligjit për buxhete është jashtëzakonisht i rëndësishëm, i cili aktualisht është në procedurë parlamentare. Sipas këtij ligji, Buxheti dhe Strategjia fiskale duhet të jenë në përputhje me rregullat fiskale që i referohen deficitit dhe borxhit të përgjithshëm të pushtetit në përgjithësi.

Deficiti buxhetor për vitin përkatës nuk duhet ta tejkalojë nivelin prej 3% të PBB-së nominale, ndërsa borxhi i përgjithshëm nuk duhet ta tejkalojë nivelin 60% të PBB-së nominale.

Sipas Strategjisë së rishikuar të menaxhimit të borxhit publik, pritet që borxhi në fund të vitit të arrijë në 63.5% të PBB-së. Në periudhën afatmesme, përkatësisht deri në vitin 2026, projeksionet në Strategjinë e menaxhimit të borxhit publik janë që ai do të stabilizohet dhe do të zvogëlohet në 56.5%, ndërsa borxhi shtetëror do të zvogëlohet në 50%.

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *