Кumtesa|

25 korrik 2023, Shkup – Sot, ministri i Financave, Fatmir Besimi, në Bursën e Maqedonisë së bashku me drejtorin ekzekutiv, Ivan Shteriv duke i rënë ziles shënuan në mënyrë simbolike fillimin e tregtimit me fletobligacionet e  qytetarëve. Emetimi i parë i fletobligacioneve të  qytetarëve u emetua gjatë këtij muaji, ndërsa në ankandin e mbajtur më 13 korrik janë regjistruar gjithsej 1.448.030.000 denarë.

“Qytetarët që morën pjesë në ankand më 13 korrik 2023, nga sot mund të tregtojnë fletobligacionet e qytetarëve të tyre përmes bursës. Përkatësisht ata kanë mundësinë, nëse dëshirojnë, paratë që kanë investuar mund t’i marrin para përfundimit të afatit të fletobligacioneve dhe këtë ta bëjnë përmes bursës. Në anën tjetër, ofrohet mundësia që fletobligacionet e  qytetarëve të blihen nga ata që nuk kanë arritur të marrin pjesë në ankandin e 13 korrikut”, tha ministri Besimi.

Tregtimin e fletobligacioneve të qytetarëve do të mund ta bëjnë qytetarët përmes bankave (“Komercijalna Banka”, “NLB Banka”, “Stopanska Banka – SHA, Shkup”, “TTK Banka” dhe “Shparkase Banka”) dhe shtëpitë e brokerëve.

“Qytetarët i njohën avantazhet e këtij produkti të ri inovativ që ofruam në tregun financiar. Në emetimin e parë, interesi ishte 2.5 herë më i madh se vlera e shpallur dhe ende ka interes nga qytetarët, të cilët na pyesin kur dhe si mund ta blejnë fletobligacione të qytetarëve. Janë regjistruar gjithsej 1.448.030.000 denarë të blera nga 1283 qytetarë. Vlera minimale me të cilën qytetarët mund të merrnin pjesë në ankand, i cili u mbajt më 13 korrik, ishte 10.000 denarë, përkatësisht blerja e një fletobligacioni, ndërsa interesi që do ta marrin qytetarët që blenë fletëobligacionet e qytetarëve është 5% në vit, përkatësisht gjithsej 10% për të dyja vitet. Rendimenti do t’u paguhet më 20 korrik 2024 dhe 20 korrik 2025”, theksoi ministri.

Drejtori ekzekutiv kryesor i Bursës së Maqedonisë – Ivan Shteriev, theksoi se, listimi dhe fillimi i tregtimit të bursës me fletobligacionet e qytetarëve, përveçse u siguron poseduesve të tyre vend të centralizuar të shitjes dhe blerjes së tyre, paraqet edhe zgjerim të ofertës së instrumenteve financiare në tregun tonë.

“Interesimi i madh për blerjen e këtyre fletobligacioneve gjatë emetimit të parë konfirmon tezën e bursës se kërkesa për instrumentet cilësore dhe atraktive në treg është më se e nevojshme, me ç’rast duhet vetëm të dëshirohet dhe të dihet se si shfrytëzohet ajo. Me emetimin e fletobligacioneve të qytetarëve, Ministria e Financave njohu këtë dhe veproi në drejtimin e duhur.

Shpresojmë se ky është vetëm fillimi dhe do të vijojnë emetimet e tilla të reja ose të ngjashme të letrave shtetërore me vlerë, me ç’rast bursa si institucion dhe infrastrukturë është gjithmonë e gatshme t’i përkrahë këto aktivitete në funksion të zhvillimit të mëtutjeshëm të kulturës investuese dhe të tregut të kapitalit vendor në tërësi” – theksoi Shteriev.

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *