Кumtesa|

Projekti tuining “Forcimi i funksioneve të planifikimit të buxhetit, realizimit dhe kontrollit të brendshëm” është projekt i përbashkët midis Administratës përfituese – Ministrisë së Financave të Maqedonisë së Veriut dhe Holandës, Kroacisë, Bullgarisë dhe Letonisë, përfaqësuar nga Akademia nacionale për financa dhe ekonomi në Ministrinë e Financave të Holndës.

Për zbatimin e projektit është nevojitet asistent përkthyesi i këshilltarit rezident tuining (asistent i KRT-së) për 5 muajt e ardhshëm, duke filluar sa më shpejt që të jetë e mundur, mundësisht nga data 1 tetor 2023 (me mundesi zgjatjeje).Asistenti përkthyes i KRT-së do të punësohet me orë të plotë në zyrën e KRT-së në Shkup.

https://www.eeas.europa.eu/delegations/north-macedonia/tuining-proekti-forcimi-i-funksioneve-t%C3%AB-planifikimit-t%C3%AB-buxhetit-realizimit-dhe-kontrollit-t%C3%AB_sq?s=229

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *