Кumtesa|

20 dhjetor 2023, Shkup – Ministria e Financave ka siguruar 560 milionë euro për përfundimin e pjesës së fundit të hekurudhës së Korridorit 8 deri në kufirin me Republikën e Bullgarisë. Mjetet janë siguruar nga Banka Evropiane e Investimeve, Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, nga BE-ja përmes grantit VBIF dhe përmes programit IPA.

 

 

“Me këtë rrumbullaksojmë financimin e projektit për ndërtimin e linjës hekurudhore të Korridorit 8 deri në kufirin me Republikën e Bullgarisë. Kemi siguruar mjete në vlerë prej 175 milionë eurove nga Banka Evropiane e Investimeve, gjithashtu, 175 milionë euro nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, grant në vlerë prej 149 milionë eurove nga BE-ja përmes WBIF-së, si dhe 60.77 milionë euro përmes programit IPA. Kjo paraqet përkrahje të konsiderueshme financiare për realizimin dhe përfundimin e këtij projekti dhjetëvjeçar” theksoi ministri Besimi pas nënshkrimit të Marrëveshjes së huasë me BEI-në dhe BERZH-in në Shkup.

 

Ai shtoi se me realizimin e fazë së fundit të projektit, Republika e Maqedonisë së Veriut do të përfitojë infrastrukturë hekurudhore më të mirë, kushte më të mira pune për kompanitë, transport më të lehtë të mallrave dhe të udhëtarve, si dhe nxitjen e zhvillimit. 

 Ky projekt është pjesë e ciklit investues të paralajmëruar që do të realizohet në periudhën e ardhshme nëpërmjet sektorit publik dhe ai do të jetë njëkohësisht motori i rritjes ekonomike. Në vitin e ardhshëm, për këtë cikël investues, në Buxhet janë paraparë 733 milionë euro.

 Marrëveshjet e huasë me BEI-në dhe BERZH-in janë nënshkruar pasi janë miratuar paraprakisht zgjidhjet ligjore në Kuvend.

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *