16 Shtator, Shkup 2020 – Parashikueshmëria në politikën tatimore – mbajtja e tatimit mbi fitimin prej 10% në katër vitet e ardhshme, përfitimet tatimore për eksportuesit përmes një ligji të ri të TVSH-së, normat preferenciale prej 5% për fermerët dhe artizanët dhe ngritja e pragut të TVSH-së në 3 milion denarë nga 2022 viti. Ktët e njoftoi nga Ministri i financave Besimi nga aspekti i politikës tatimore në mandatin e tij katër vjeçar si financieri i parë, me qëllim mbështetjen e ekonomisë. Besimi njoftoi gjithashtu një ulje të detyrave parafiskale deri në 75%.

– Të garantojë parashikueshmëri në politikën tatimore, me tatimin mbi fitimin të mbetet në nivelin e 10% në të gjithë periudhën deri në 2024. Për të rikonfiguruar taksën e vlerës së shtuar përmes një sërë masash, duke filluar me një Ligj të ri për TVSH-në që do të sigurojë përfitime tatimore për kompanitë e orientuara drejt eksportit, një normë të vetme prej 10% TVSH për të gjitha shërbimet e restoranteve për të cilat jemi duke punuar intensivisht, duke rishikuar normat e TVSH-ja për lëndët e para për prodhuesit vendor dhe ulja e normës së TVSH-së për prodhuesit bujqësorë dhe ulja e normës së TVSH-së për lëndët e para për kompanitë e orientuara drejt eksportit, ulja nga 18% në 5% e taksës për shërbimet artizanale. Është planifikuar gjithashtu ngritja e pragut për pagesën e TVSH-së nga 2 në 3 milion denarë qarkullim vjetor, duke filluar nga 01.01.2022 dhe barazimi me pragun e përjashtimit të tatimit mbi fitimin deri në 3 milion denarë qarkullim vjetor, tha Besimi.

Ministri i financave gjithashtu njoftoi se do të fillojë procesi i uljes së detyrimeve parafiskale në 75% të nivelit aktual dhe nivelimin e tyre në përputhje me madhësinë e subjekteve ekonomike, përmes dialogut me Dhomat e tregtisë.

Besimi gjithashtu njoftoi mbështetjen e drejtpërdrejtë nga Qeveria për kompanitë vendore dhe të huaja.

– Të sigurojmë mbështetje të drejtpërdrejtë për investimet e brendshme dhe të huaja në vlerë prej 300 milion euro nga buxhetet e brendshme dhe alokimin e drejtpërdrejtë të 300 milion eurove të pritura nga fondet europiane. Të rritet vëllimi i mbështetjes financiare për kompanitë vendore përmes Planit të Rritjes Ekonomike me 25% çdo vit, krahasuar me atë të mëparshëm. Të krijohet një fond i veçantë i kapitalit si një nxitje për hyrjen e fondeve të investimeve të huaja, tha Besimi në konferencë.

Ai gjithashtu njoftoi se vëmendje e madhe do t’i kushtohet punës së përgjegjshme dhe transparente, si dhe se e ashtuquajtura lista e bardhë e tatimpaguesve, përkatësisht kompanitë që paguajnë rregullisht taksat e tyre.

– Një nga shtyllat kryesore të këtij sistemi duhet të jetë transparenca dhe llogaridhënia e financave publike. Transparenca ka qenë një “fjalë kyçe” në politikë vitet e fundit, por vlera e saj reale për financat publike është se ajo është shkalla më e lartë e kontrollit fiskal. Ne do t’i sigurojmë informacionin përkatës opinionit në një mënyrë të thjeshtë dhe përgjithësisht të kuptueshme, dhe opinioni do të gjykojë dhe vlerësojë nëse është një vendim i vërtetë, i justifikueshëm dhe ligjor. Qytetarët janë ata që punësojnë deputetët, ministrat dhe zyrtarët e tjerë, qytetarët janë ata që sjellin një vlerësim të vlefshëm për punën e tyre, si dhe për drejtimin në të cilin do të duhet të veprojnë institucionet, thotë Besimi.

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.