26 shtator 2020, Shkup – Fokusi i bashkëpunimit të Ministrisë së Financave me Programin e Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) në periudhën e ardhshme do të jetë përmirësimi i menaxhimit të financave publike në fusha të ndryshme, me theks të veçantë në luftën kundër ekonomisë informale, si dhe mbështetjen e komunave në procesin e decentralizimit fiskal dhe ndërtimit të kapaciteteve në nivelin lokal. Kjo u diskutua në takimin midis Ministrit të Financave Fatmir Besimi dhe Përfaqësueses së Përhershme të UNDP në vendin tonë Narine Sahakyan dhe ekipit të saj. Për kalimin e pasojave nga kriza me Covid, kërkon një qasje holistike në krijimin e masave dhe politikave për veprim, si dhe matjen e performancës së tyre – u theksua në takim.

Ministri i Financave vuri në dukje se qëllimi përfundimtar është ritmi më i lartë i rritjes ekonomike që do të jenë të qëndrueshme, dhe në të njëjtën kohë që rritja do të jetë gjithëpërfshirëse. Përmirësimi i performancës ekonomike, si dhe ngritja e standardeve të jetesës, do të arrihen përmes politikave që do të promovojnë një klimë më të mirë dhe më të parashikueshme të biznesit, luftën kundër ekonomisë informale, sundimin e ligjit, investimet në kapitalin njerëzor, ekonominë e gjelbër dhe një sërë reformash të tjera strukturore, të cilat janë në agjendën e anëtarësimit në BE dhe janë gjithashtu në përputhje me Agjendën e Kombeve të Bashkuara 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm. Ekziston edhe përfshirja dhe orientimi drejt teknologjive, të cilat fituan përparësinë e tyre me zhvillimin e krizës së kovidit.

Besimi theksoi se megjithëse po përballemi me krizën më të madhe ekonomike, përveç masave afatshkurtra, duhet ndërmarrë veprime afatgjata, duhet të vendoset një sistem në financat publike që do të gjenerojë rezultate më të mira në të ardhmen. Koncepti i ri në financat publike – SMART, ose “financat e mençura” është një veprim strategjik, i qëndrueshëm, i përgjegjshëm, reformues dhe transparent, i cili do të zbatojë Treguesit Kryesorë të Performancës SMART. Këta tregues do të përdoren jo vetëm për të monitoruar shpenzimet e buxhetit, por edhe efektet që do të kenë politikat dhe masat e financuara.

Nga ana e UNDP informuan se Agjencitë e Kombeve të Bashkuara në vend po përgatisin një program pesë vjeçar, i cili do të përfshijë përparësitë e Ministrisë së Financave dhe Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Në vitin e parë të zbatimit, shumica e aktiviteteve do të synojnë t’i përgjigjen krizës Covid. Ata gjithashtu informuan se janë të gatshëm të ndihmojnë me analizat teknike për të vlerësuar efektet dhe ndikimin e krizës në ekonomi.

Lidhur me masat dhe politikat që do të merren për të luftuar efektet e krizës, UNDP inkurajon një qasje gjithëpërfshirëse, e cila do të përfshijë kategoritë e ndjeshme të prekura nga kriza duke synuar targetimin në kategoritë si gratë, qytetarët e moshuar dhe ndërmarrjet mikro dhe të vogla.

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian

Comments are closed.