Ndryshim dhe plotësim i Ligjit për tatimin mbi vlerën e shtuar

Harmonizim i mëtejshëm me Direktivën e BE-së në pjesën e caktimit të vendit gjatë kryerjes së qarkullimit të shërbimeve, vendosja e termit përfaqësues tatimor, mundësimi i regjistrimit vullnetar gjatë tërë vitit, analizë për rritjen e pragut të regjistrimit të detyrueshëm për TVSH-në si dhe ndryshime dhe plotësime të tjera në përputhje me Direktivën e BE-së.

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Date

Nov 01 - 30 2021
Expired!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *