Propozim rregullore për procedurën, mënyrën dhe afatet për caktimin e numrit të vetëm tatimor, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrit të vetëm të obliguesve taimor, përmbajtjen dhe formën e paraqitjes për regjistrim, si dhe procedurën e fshirjes nga regjistrimi

Azhurnimi i evidencës amë dhe sigurimi i profilit tatimor të obliguesit tatimor

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Date

Jun 01 - 30 2021
Expired!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *