Propozimi i Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Kryerjes së Punës për Përfaqësim në Procedurat Doganore;

Propozimi i Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Kryerjes së Punës për Përfaqësim në Procedurat Doganore;

Date

Sep 01 - 30 2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *