Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për shpërndarjen e mallrave të caktuara në Nomenklaturën e kombinuar në përputhje me rregulloret e Komisionit Evropian

Shpërndarja e mallrave të caktuara në Nomenklaturën e kombinuar në përputhje me rregulloret e Komisionit Evropian

 

4 herë në vit

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Date

Mar 01 - 31 2021
Expired!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *