Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për shpërndarjen e mallrave të caktuara në Nomenklaturën e kombinuar në përputhje me rregulloret e Komisionit Evropian

Shpërndarja e mallrave të caktuara në Nomenklaturën e kombinuar në përputhje me rregulloret e Komisionit Evropian

 

4 herë në vit

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Date

Sep 01 - 30 2021
Ongoing...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window