7 shtator, 2020, Shkup – Janë tërhequr 15 fituesit të shpërblimeve mujore prej 20.000 mijë denarë, përmes lojës shpërblyese Tvsh-ja Ime # ShpërblimiIm, në një short publik që u zhvillua ditën e shtunë në mbrëmje në Kanal 5.

Bëhet fjalë për: Pavlinka Nikollova nga Shtipi, Millna Robeva nga Shkupi, Dejanço Malinov nga Probishtipi, Mersime Bajrami nga Shkupi, Done Çamevski nga Kavadari, Milena Çalmova nga Manastiri, Gordana Kanevçe nga Manastiri, Trajçe Panov nga Strumica, Darko Koljozov nga Shkupi, Bogdan Dushanovski nga Kumanova, Marina Bojkovska nga Manastiri, Violeta Kljankova nga Strumica, Ljiljana Krstova nga Koçani, Daniella Mishevska nga Shkupi dhe Aneta Lazareska nga Kërçova.

Emrat e fituesve janë të publikuara gjithashtu në faqen e internetit të Lotarisë Shtetërore në linkun vijues: https://www.loto.mk/MojaNagradaRezultati

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian

Comments are closed.