Më shumë hollësi për dy postet do të gjeni në linqet më poshtë. Afati i fundit për aplikim: 13 janarë 2020

https://eeas.europa.eu/delegations/republic-north-macedonia/72605/node/72605_sq

Comments are closed.