Pyetësor

Kartela e nënshkrimeve të depunuara 2019

Detyrimet e papaguara

Formulari RKB – Për hyrjen e përdoruesve të buxhetit në regjistrin e përdoruesve të buxhetit

Formulari OS – Për hapjen e llogarisë së përdoruesve dhe njësive të përdoruesve të mjeteve nga buxheti i Republikës së Maqedonisë Veriore

Formulari O1 – Formulari për detyrimeve

Formulari PO1 – Formulari për raportimin e detyrimeve shumëvjeçare

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.