Оргнаном - запознајте се со структурата на нашето министерство!

Прегледајте го органомот со цел да ја разберете структурата на нашето министерство и полесно дознаете каде треба да се обратите за потребните информации.

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.