Shqyrtim statistikor (shtator 2020)

Nga muji korrik i vitit 2017, Ministria e Financave nuk publikon më buletine në formë të raportit. Të dhënat të cilat më pare ishin të përfshira në buletine, janë në dispozicion në formën e serive kohore në kuadër të shqyrtimit statistikor i cili rishikohet dhe plotësohet në bazzë mujore. Arkivi i buletineve të botuara është si në vijim.

Arkivi i buletinëve

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.