Кumtesa|

25 tetor 2022, Shkup –Ministri i Financave, Fatmir Besimi, nesër do të qëndrojë në Bruksel, ku do të realizojë takime me eurokomesarin për Buxhet dhe Administratë, Johannes Hahn dhe me eurokomesarin për Ekonomi, Paolo Gentiloni. Vizita është si rezultat i vazhdës së aktiviteteve të Ministrisë së Financave për hartimin e dokumenteve më të rëndësishme – Buxheti për vitin 2023, Programi i reformave ekonomike, ku përcaktohen reformat që do të ndërmerren në periudhën e ardhshme, të cilat janë prcaktuar së bashku me KE-në, si dhe hartimi i planit aksional për implementimin e rekomandimeve nga Raporti i KE-së për progresin e RMV-së për vitin 2022.

Gjithashtu, në këto takime, ministri do të informojë edhe për mundësinë e shfrytëzimit të mjeteve të favorshme nga Fondi Monetar Ndërkombëtar përmes programit PLL, si dhe do të iniciohet edhe nisma për përkrahje të buxhetit për përballimin e sfidave të krizës energjetike dhe të çmimeve nga KE-ja përmes MFA-së.

Po ashtu, vizita është e rëndësishme edhe nga aspekti i procesit të skriningut bilateral që ka filluar, pas miratimit të Kornizës negociuese për RMV-në dhe mbajtjes së konferencës së parë ndërqeveritare, në procesin e aderimit drej BE-së.

Kriza aktuale energjetike dhe ajo e çmimeve, e cila ka ndikim të madh në ekonominë e vendit, masat e ndërrmarra nga qeveria për përballimin e krizës, por edhe reformat që po zbaton vendi në rrugën drejt integrimit të plotë evropian dhe rritjes më të lartë ekonomike do të jenë gjithashtu pjesë e temave që do të diskutohen në këto takime.

Përkrahja e Komisionit Evropian gjatë zbatimit të reformave është shumë e rëndësishme, ndërsa këto takime kontribuojnë në mënyrë pozitive mbi implementimin e tyre.

Krahas reformave, gjatë takimeve do të diskutohet edhe çështja lidhur me ndihmën nga BE-ja për ballafaqimin me pasojat nga kriza energjetike dhe e çmimeve.

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *