Uncategorized @sq|

ASOCIACIONI BANKAR I MAQEDONISË
në bashkëpunim me
Bankën Popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe
Komisionin e Letrave me Vlerë të Republikës së Maqedonisë së Veriut

shpall

THIRRJE PUBLIKE
drejtuar shkollave fillore dhe të mesme në Republikën e Maqedonisë së Veriut

U bëjmë thirrje shkollave fillore dhe të mesme në Republikën e Maqedonisë së Veriut për pjesëmarrje në garën ndërkombëtare ‒ Kuizi Evropian i Parave. Ky kuiz është projekt i Federatës Bankare Evropiane për edukim financiar të nxënësve të grupmoshës prej 13 deri në 15 vjet.

Kuizi Evropian i Parave zhvillohet në dy etapa:
– etapa e parë janë garat nacionale në çdo vend, dhe
– etapa e dytë është finalja evropiane në të cilën marrin pjesë fituesit e garave nacionale.

Në Republikën e Maqedonisë së Veriut gara nacionale do të mbahet gjatë Javës globale të parave (nga 18 deri më 24 Mars të vitit 2024) në gjuhën maqedonishte dhe gjuhën shqipe, në  dy rrethe:

– rrethi i parë: garë online për përzgjedhjen e 3 ekipeve më të mira;
– rrethi i dytë: 3 ekipet më të mira me prani fizike në hapësirat e Asociacionit Bankar të Maqedonisë garojnë për titullin kampion naconal.

Ekipi i dy nxënësve më të mirë do të përfaqësojë vendin tonë në finalen evropiane, e cila do të mbahet më 18-19 Prill të vitit 2024 në Bruksel, Mbretëria Belge. Çdo ekip do të garojë në gjuhën e tij amtare. Federata Bankare Evropiane do t’u ndajë çmime në para shkollave të cilat do të fitojnë vendin e parë, të dytë dhe të tretë.

Garat do të zhvillohen përmes një aplikacioni të posaçëm elektronik për këtë qëllim Kahut (Kahoot!), i cili është një platformë edukative në bazë të lojës.

U bëhet thirrje të gjitha shkollave të interesuara fillore dhe të mesme që të paraqesin klasa për pjesëmarrje në garën nacionale në Republikën e Maqedonisë së Veriut, jo më vonë se deri më 19 Shkurt të vitit 2024, në faqen e internetit të Asociacionit Bankar të Maqedonisë në linkun në vijim, ose në adresën elektronike: info@mba.mk.

 

Gjatë kësaj, duhet pasur parasysh për si vijon:

  1. Nxënësit garojnë në ekipe prej dy personave;
  2. Çdo shkollë fillore ose e mesme mund të paraqet më shumë klasa dhe secila klasë mund të paraqet më shumë ekipe;
  3. Nxënësit duhet të jenë të grupmoshës prej 13 deri 15 vjet, me datë të lindjes jo më vonë se deri më 19.4.2008;
  4. Së bashku me të dhënat për klasat, duhet të dorëzohen të dhëna për arsimtarët/profesorët nën mentorimin e të cilëve do të zhvillohet përgatitja.

Materialet edukative të nevojshme për pjesëmarrësit nga Republika e Maqedonisë së Veriut për përgatitje për garën nacionale dhe finalen evropiane, si dhe më shumë informata për  Kuizin Evropian të Parave janë në dispozicion në faqen e internetit në vijim: http://www.mba.mk и www.ebf.eu.

Mbështetur nga:
Ministria e Arsimit dhe Shkencës e RMV-së
Ministria e Financave e RMV-së

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *