BEI Globale jep grant për asistencë teknike me vlerë 1 milion euro, për të nxitur financimin e gjelbër për NVM-të në Maqedoninë e Veriut

Uncategorized @sq|

  Fondet do të lehtësojnë financimin e projekteve të gjelbra në përputhje me Agjendën e Gjelbër... Read More → BEI Globale jep grant për asistencë teknike me vlerë 1 milion euro, për të nxitur financimin e gjelbër për NVM-të në Maqedoninë e Veriut

Publikimi i dokumenteve pas mbajtjes së konsultimit publik në fushën e mbrojtjes së mjedisit jetësor dhe aspekteve sociale, në lidhje me realizimin e projektit “Krijimi i institucioneve efektive, transparente dhe llogaridhënëse për menaxhimin me financat publike”

Uncategorized @sq|

Ministria e Financave e Republikës së Maqedonisë së Veriut informon publikun e interesuar se më datën... Read More → Publikimi i dokumenteve pas mbajtjes së konsultimit publik në fushën e mbrojtjes së mjedisit jetësor dhe aspekteve sociale, në lidhje me realizimin e projektit “Krijimi i institucioneve efektive, transparente dhe llogaridhënëse për menaxhimin me financat publike”

MF: Kontroll më efikas dhe më efektiv financiar të shfrytëzimit të mjeteve publike në sektorin publik dhe shfrytëzimit të mjeteve nga fondet e BE-së

Uncategorized @sq, Кumtesa|

13 prill 2022, Shkup – Ministria e Financave përmes inspektimit financiar në sektorin publik do të... Read More → MF: Kontroll më efikas dhe më efektiv financiar të shfrytëzimit të mjeteve publike në sektorin publik dhe shfrytëzimit të mjeteve nga fondet e BE-së