Organogrami i Ministrisë së Financave

Rregullore për organizimin dhe punën e Ministrisë së Financave

Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për organizimin dhe punën e Ministrisë së Financave

Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për organizimin dhe punën e Ministrisë së Financave

Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për organizimin dhe punën e Ministrisë së Financave

Rregullore për plotësimin e Rregullores për organizimin dhe punën e Ministrisë së Financave

 

 

Rregullore për sistematizimin e vendeve të punës në Ministrinë e Financave

Rregullore për plotësimin e Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në Ministrinë e Financave

Rregullore për ndryshimin e Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në Ministrinë e Financave

Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në Ministrinë e Financave

Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në Ministrinë e Financave

Rregullore për plotësimin e Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në Ministrinë e Financave

Rregullore për ndryshimin e Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në Ministrinë e Financave

Rregullore për ndryshimin e Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në Ministrinë e Financave

Rregullore për plotësimin e Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në Ministrinë e Financave 

Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në Ministrinë e Financave

Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në Ministrinë e Financave

Rregullore për plotësimin e Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në Ministrinë e Financave 

Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në Ministrinë e Financave

Rregullore për ndryshimin e Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në Ministrinë e Financave

Rregullore për ndryshimin e Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në Ministrinë e Financave

Rregullore për ndryshimin e Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në Ministrinë e Financave (teksti i konsoliduar)

Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në Ministrinë e Financave

Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në Ministrinë e Financave

Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në Ministrinë e Financave

Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në Ministrinë e Financave

Rregullore për ndryshimin e Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në Ministrinë e Financave

Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në Ministrinë e Financave

Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në Ministrinë e Financave

Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në Ministrinë e Financave

Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në Ministrinë e Financave

Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në Ministrinë e Financave

Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në Ministrinë e Financave

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.