BASHKIM EVROPIAN PËR STANDARD MË TË MIRË DHE HAPJE TË PERSPEKTIVAVE TË REJA

Kolumna|

5 shkurt 2023, Shkup – “Do të vijë dita kur tregjet e hapura për tregti dhe shkëmbim të ideve do... Read More → BASHKIM EVROPIAN PËR STANDARD MË TË MIRË DHE HAPJE TË PERSPEKTIVAVE TË REJA

GLOBALIZIMI I RI DHE INVESTIME NË TRANZICIONIN E GJELBËR, DIXHITALIZIMI DHE KAPITALI NJERËZOR

Kolumna|

22 Janar 2023, Shkup – Teoria ekonomike thotë se me specializimin e prodhimit arrihet efikasitet më i... Read More → GLOBALIZIMI I RI DHE INVESTIME NË TRANZICIONIN E GJELBËR, DIXHITALIZIMI DHE KAPITALI NJERËZOR

MESAZH I FUNDVITIT: PËR EKONOMINË GLOBALE DHE ATË VENDASE DHE NJË POROSI E SHKURTËR PËR NJË TË NESËRME MË TË MIRË

Kolumna|

Kolumnën e fundit për këtë vit, siç edhe pritej, ia dedikoj vitit 2022 dhe sfidave ekonomike me të... Read More → MESAZH I FUNDVITIT: PËR EKONOMINË GLOBALE DHE ATË VENDASE DHE NJË POROSI E SHKURTËR PËR NJË TË NESËRME MË TË MIRË

VITI 2022, VIT KRIZE – POR EDHE VIT I REFORMAVE SINJIFIKATIVE NË FINANCAT PUBLIKE

Kolumna, Кumtesa|

17 dhjetor 2022 – Për tejkalimin e kësaj “stuhie të përsosur” dhe rikthimin e botës drejt... Read More → VITI 2022, VIT KRIZE – POR EDHE VIT I REFORMAVE SINJIFIKATIVE NË FINANCAT PUBLIKE

SISTEM TATIMOR I DREJTË PËR RRITJE EKONOMIKE TË QËNDRUESHME, INKLUZIVE DHE TË PËRSHPEJTUAR

Kolumna, Кumtesa|

4 dhjetor 2022, Shkup-Koncepti i reformës tatimore, të cilin e prezantuam javën e kaluar në konferencë... Read More → SISTEM TATIMOR I DREJTË PËR RRITJE EKONOMIKE TË QËNDRUESHME, INKLUZIVE DHE TË PËRSHPEJTUAR

BUXHET PËR RUAJTJE TË NIVELIT TË RRITJES EKONOMIKE NË KOHË KRIZE DHE PËRSHPEJTIM NË PERIUDHË AFATMESME

Kolumna, Кumtesa|

20 nëntor 2022, Shkup – Javën e ardhshme në Kuvend fillon diskutimi për Buxhetin e vitit 2023. Vazhdon... Read More → BUXHET PËR RUAJTJE TË NIVELIT TË RRITJES EKONOMIKE NË KOHË KRIZE DHE PËRSHPEJTIM NË PERIUDHË AFATMESME

BUXHETI 2023: PËRKRAHJE PËR QYTETARËT DHE KOMPANITË NË KOHË KRIZE DHE STIMULIM PËR EKONOMINË

Kolumna, Кumtesa|

5 nëntor 2022, Shkup – Llogaridhënia është pjesë e transparencës fiskale, e cila është shkalla... Read More → BUXHETI 2023: PËRKRAHJE PËR QYTETARËT DHE KOMPANITË NË KOHË KRIZE DHE STIMULIM PËR EKONOMINË

KONSOLIDIMI FISKAL: KURSIM DHE RRITJE EKONOMIKE

Kolumna, Кumtesa|

24 tetor 2022, Shkup – Në këtë kolumnë do të flas për konsolidimin fiskal, financimin e buxhetit dhe... Read More → KONSOLIDIMI FISKAL: KURSIM DHE RRITJE EKONOMIKE

LUFTA KUNDËR KRIZËS ENERGJETIKE DHE TË ÇMIMEVE: MASAT QEVERITARE, QËNDRUESHMËRIA FISKALE DHE REFORMAT NË FINANCAT PUBLIKE

Kolumna, Кumtesa|

11 tetor 2022, Shkup – Krizat e ndryshme kërkojnë zgjidhje të ndryshme. Reagimi më i duhur është... Read More → LUFTA KUNDËR KRIZËS ENERGJETIKE DHE TË ÇMIMEVE: MASAT QEVERITARE, QËNDRUESHMËRIA FISKALE DHE REFORMAT NË FINANCAT PUBLIKE

LIGJI I RI I BUXHETEVE: REFORMË PËR LLOGARIDHËNIE MË TË MADHE, DIXHITALIZIM DHE PLANIFIKIM MË TË MIRË AFATGJATË

Kolumna, Кumtesa|

24 shtator 2022, Shkup – Dita e djeshme kaloi, e nesërmja nuk ka ardhur ende, kemi vetëm ditën e sotme... Read More → LIGJI I RI I BUXHETEVE: REFORMË PËR LLOGARIDHËNIE MË TË MADHE, DIXHITALIZIM DHE PLANIFIKIM MË TË MIRË AFATGJATË

Close Search Window