Кumtesa|

“Të ardhurat në vitin 2020 janë realizuar brenda parashikimeve, ndërsa përkundër krizës ekonomike globale, vitin e kaluar kemi pasur pagesa të rregullta të pagave, pensioneve, mbrojtjes sociale dhe masave për të mbështetur ekonominë. Pritjet për këtë vit janë që zhvillimet me pandeminë Covid-19 të stabilizohen, gjë që do të ndikojë në rimëkëmbjen e ekonomisë. Strategjitë dhe masat që do të merren më tej do të synojnë mbështetjen e përshpejtimit të rritjes ekonomike, domethënë dyfishimin e saj në një periudhë afatmesme”, tha sot në një konferencë për shtyp Ministri i Financave Fatmir Besimi.

“Sa i përket realizimit të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë Veriore për vitin 2020, mund të deklaroj me kënaqësi se realizimi i të hyrave është përgjithësisht brenda pritshmërive, madje mund të themi mbi pritshmëritë, kurse shpenzimet janë realizuar rregullisht dhe në kohë. Të ardhurat totale në vitin 2020 janë realizuar në vlerë prej 189.8 miliardë denarë, që është 96.7% e të ardhurave të parashikuara për vitin 2020. Taksat dhe kontributet kanë arritur 99.5 përqind të asaj që ishte planifikuar për gjithë vitin, gjë që tregon një planifikim të shkëlqyeshëm në kushte të paparashikueshme. “Në vitin 2019, taksat dhe kontributet arritën 97.2 përqind të asaj që ishte planifikuar”, – theksoi Besimi.

Ai tha se ka një përmirësim të dukshëm në anën e të ardhurave të buxhetit në dhjetor, kur mbledhja e taksave dhe kontributeve arriti në 18 miliardë denarë, që është 4.3% më shumë se në dhjetor të vitit të kaluar. Në dhjetor, të ardhurat nga taksat, ku TVSH-ja, tatimi mbi fitimin dhe tatimi mbi të ardhurat personale kishin pjesën më të madhe, arritën në 10.9 miliardë denarë ose 2 përqind më shumë se vitin e kaluar, kur 10.7 miliardë ranë mbi këtë bazë.

Shpenzimet totale të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë Veriore në vitin 2020 janë realizuar në vlerë prej 243.7 miliardë denarë, që është 96.4% krahasuar me parashikimin. Ana e shpenzimeve në këtë periudhë të vitit ka ardhur duke u rritur në bazë vjetore, kryesisht si rezultat i masave të marra në luftën kundër krizës së shkaktuar nga KOVID-19.

“Shpenzimet kapitale në vitin 2020 kanë arritur në 16.1 miliardë denarë, që është 82 përqind e realizimit të planifikuar të investimeve kapitale. Për krahasim, vitin e kaluar janë realizuar 78.4 përqind e shpenzimeve kapitale të planifikuara për atë vit”, – tha Besimi.

Ministri i Financave gjithashtu theksoi se ka një përmirësim në termat e treguesve mujor makroekonomik  në tremujorin e katërt.

– Eksportet e mallrave në tetor u rritën me 5.6% në bazë vjetore, që është një rritje e njëpasnjëshme e aktivitetit të eksportit në tre muajt e fundit. Shfrytëzimi mesatar i kapaciteteve në industrinë përpunuese u rrit gradualisht me 68.5% në nëntor dhe në shkurt iu afrua ngadalë nivelit para krizës. Mbështetja e kredisë vazhdoi dhe në nëntor, rritja e kredisë prej 5.4% u regjistrua në bazë vjetore, duke reflektuar rritjen e kredive si për ndërmarrjet, ashtu edhe për familjet.

“Rritja e pagave vazhdon në tremujorin e katërt, me 8% rritje vjetore në tetor”, – theksoi Besimi.

Ministri i Financave theksoi se duke stabilizuar situatën me pandeminë dhe duke zbatuar masa dhe strategji për rritje më të shpejtë, ekonomia jonë mund të arrijë një rritje më të shpejtë dhe të sigurojë një standart më të mirë për qytetarët tanë.

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *