Кumtesa|

13 janar 2021, Shkup – Këtë vit ekonomia jonë do të rikthehet në rrugën e rritjes ekonomike, ndërsa vitin e ardhshëm do të rikthehet në nivelin e para krizës.Në periudhën afatmesme, pres nivele më të larta të rritjes së aktivitetit ekonomik dhe arritjen e një niveli mesatar prej 5% në 5 vitet e ardhshme, me konsolidim paralel fiskal drejt qëndrueshmërisë së rritjes,theksoi ministri i financave Fatmir Besimi në Forumin e Evropës Qendrore dhe Lindore,organizuar nga ” Euromoney ” dhe i cili është një nga ngjarjet kryesore tradicionale në fushën e financave.

Në panelin ku mori pjesë ministri Besimi, gjithashtu morën pjesë dhe Zëvendës Kryeministrat dhe Ministrat e Financave të Kroacisë dhe Hungarisë, si dhe ministrat e financave të Polonisë dhe Bullgarisë. Në forumin Euromoney rregullisht marrin pjesë ministrat e financave, guvernatorët e bankës qendrore, udhëheqësit e institucioneve financiare dhe investitorët.

Në diskutimet dhe analizat e pjesëmarrësve,çdo vit,vëmendja përqendrohet në çështjet më të rëndësishme për tregjet financiaredhe në përgjithësi për ekonomitë e Evropës Qendrore dhe Lindore dhe është një ngjarje e rrallë e këtij formatiqë lidh ekonomistët e interesuar në rajonin e Europws Qwndrore dhe  Lindore , si përfaqësues të institucioneve politikëbërëse,si dhe përfaqësuesit e sektorit bankar, pjesëmarrësit në tregjet financiare dhe investitorët.

Ministri Besimi theksoi se rimëkëmbja e aktivitetit investues pritet këtë vit,konsumi dhe kërkesa e huaj neto,përmes së cilës parashikohet një rritje prej 4.1% në 2021, sipas skenarit bazë. Ky skenar supozon një lehtësim të krizës shëndetësore dhe një përmirësim gradual të pasqyrës epidemiologjike,shfrytëzim më i lartë i kapaciteteve prodhuese dhe të shërbimeve, efekte të favorshme të masave ekonomike, si dhe rritjen e besimit të konsumatorit dhe investitorit.

Ai theksoi se ridizajnimi i politikave dhe politikave buxhetore që synojnë rimëkëmbjen ekonomike dhe rritjen e përshpejtuar-SmartER Growth Policiesjanë një bazë solide për përshpejtimin e rritjes ekonomike në periudhën e ardhshme,kthimi i ekonomisë në rrugën e rritjes para krizës në gjysmën e dytë të vitit 2022 dhe sigurimi i rritjes më të shpejtë ekonomike në periudhën afatmesme dhe afatgjatë.Qëllimi kryesor është në periudhën afatmesme, siç theksoi Ministri,për të përshpejtuar rritjen ekonomike nga 2.6%, e cila ishte mesatarja vjetore në dhjetë vitet e mëparshme, në rreth 5% mesatarisht në pesë vitet e ardhshme,duke arritur konsolidimin fiskal për të siguruar rritje të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse.

Ministri i Financave Besimi tha se përgjigjja e pandemisë nga Qeveria jonë përmes politikës fiskale ishte e shpejtë, e shënjestruar me kujdes dhe domethënëse në drejtim të mbështetjes së kompanive dhe punonjësve në industritë më të prekura dhe kategoritë e prekshme të popullsisë.Katër paketat e masave ekonomike kishin për qëllim mbështetjen e familjeve dhe konsumin e tyre,ndihmë për ndërmarjet në mënyrë që të mbajnë vendet e punës dhe të përmirësojnë likuiditetin e tyre, por edhe mbështetjen e tyre për investime dhe eksport.Ai potencoi se ndihma shtetërore përmes masave të ndryshme do të vazhdojë në vitin 2021,me qëllim të përshpejtimit të rimëkëmbjes së ekonomisë vendase dhe krijimin e një baze për rritje të përshpejtuar ekonomike në planin afatgjatë.

Lidhur me tërheqjen e investimeve të huaja direkte, Ministri i Financave tha se zgjidhjet e reja ligjore synojnë tërheqjen e investimeve që do të prodhojnë vlerë më të madhe të shtuar. Ai theksoi se vitet e fundit pjesa e eksporteve të kompanive nëZZHTI në eksportin e përgjithshëm të mallrave nga ekonomia është në rritje të vazhdueshme, duke arritur 43.5% të eksportit total në 2019.Ministri Besimi gjithashtu theksoi se si rezultat i investimeve të huaja në zona ka një përmirësim në strukturën e eksporteve,dmth. rritja e përqindjes së produkteve me vlerë të shtuar të lartë, kryesisht makineritë, pajisjet e transportit dhe produktet kimike, të cilat në vitin 2019 arritën në 57.2% të eksportit të përgjithshëm, krahasuar me 17.3% në vitin 2010.

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *