Кumtesa|

Përmes Projektit për Përmirësimin e Shërbimeve Komunale të implementuar nga Ministria e Financave së bashku me Bankën Botërore, Komuna e Tetovës prokuroi pesë autobusë për transport publik me vlerë 720 mijë euro. Me këtë, komuna e Tetovës për herë të parë do të ketë  transportin e vet publik në qytet,  me prezantimin e tre linjave të qytetit. Në ngjarjen për dorëzimin e autobusëve morën pjesë Ministri i Financave Fatmir Besimi dhe Kryetarja e Komunës së Tetovës Teuta Arifi.

Ministri i Financave, në paraqitjen e tij theksoi se qytetarëve të Tetovës nga tani do ju  ofrohet një shërbim i ri komunal, i cili do të kontribuojë në përmirësimin e kushteve të jetesës në komunë.

-Kjo do t’u sigurojë qytetarëve të Tetovës një shërbim të ri komunal, i cili do të kontribuojë në: së pari, transportin e sigurt të udhëtarëve, së dyti – trafik më efikas në qytet dhe së treti, dhe më e rëndësishmja, do të kontribuoj në uljen e ndotjes në qytet. Gjithashtu hapen vende të reja pune për qytetarët në ndërmarrjen e transportit publik. Për prokurimin e autobusëve përmes projektit MSIP, komuna e Tetovës ka marrë 72.6 milion denarë ose 1.18 milion euro. Me realizimin e prokurimit publik, u arrit një çmim më i ulët për autobusët prej 44.3 milion denarë ose rreth 720 mijë euro, ndërsa për fondet e tjera ekziston një mundësi që komuna t’i përdorë ato për projekte tjera. – tha Besimi.

Kryetarja e Komunës së Tetovës Arifi theksoi se autobusët do t’i dorëzohen për përdorim ndërmarrjes lokale të transportit publik “Transport Tetovë”. Me prokurimin e këtyre autobusëve, qyteti i Tetovës për herë të parë merr transport public modern për nevojat e banorëve të qytetit dhe vendbanimeve përreth.

Janë planifikuar tre linja për transportin publik përmes qytetit, të cilat mbulojnë rrugët kryesore të qytetit në të gjitha pjesët. Linja e  parë është nga stacioni i autobusëve në rrugën Boris Kidrich për në Universitetin e Evropës Juglindore. Linja e dytë kalon përgjatë rrugëve Boris Kidric, Ivo Lola Ribar, Strasho Pindzur, t.c. Merdzan, Ilindenska, pranë Universitetit të SEEU, Ljuboten, rrugët Kiro Ristoski Drnc, Gjorce Petrov, Braka Miladinovi, Bulevardi Vidoe Smilevski Bato, 29 Nëntor, Blagoja Toska, Marshalli Tito, Bulevardi Vidoe Smilevski-Bato dhe përfundon përsëri në stacionin e autobusit në rrugën Boris Kidrich. Linja e tretë në rrugët Boris Kidrich, Bulevar Vidoe Smilevski Bato, Marshalli Tito, Blagoja Toska, 29 nëntor, Bulevardi Vidoe Smilevski Bato, Braka Miladinovi, Gjorce Petrov, Kiro Ristoski Drnc, Ljuboten, Ilindenska, Universiteti SEEU dhe kthehet përgjatë Ilindenskës në t.c. Merjan, Rruga Strasho Pindzur, Ivo Lola Ribar, Blagoja Toska dhe përfundon në stacionin e autobusëve në rrugën Boris Kidric. Me këto tre linja mbulohet tërë territori i qytetit të Tetovës.

Ministri Besimi theksoi se kjo nuk është hera e parë që komuna e Tetovës implementon projekte kapitale përmes projektit MSIP. Deri më tani, komuna e Tetovës ka marrë rreth 3 milion euro për implementimin e projekteve në komunë, siç janë përfundimi i bulevardit “Vidoe Smilevski – Bato”, prokurimi i fotovoltaikëve, ndërtimi i rrugëve lokale dhe prokurimi i mekanizmave komunale.

-Projekti për përmirësimin e shërbimeve komunale synon të sigurojë kushte më të mira jetese për qytetarët duke përmirësuar shërbimet komunale. Përmes këtij projekti, investimet kapitale investohen në komuna me qëllim të përmirësimit të shërbimeve që ata ofrojnë dhe kështu të përmirësojnë jetën e qytetarëve të tyre. Investohet në rrugë lokale, furnizim me ujë, shkolla, kopshte, efiçiencë të energjetike, mekanizim dhe makineri – domethënë gjithçka që kontribuon në shërbimet komunale. Ky projekt zgjat për disa vjet dhe ka një vlerë totale prej rreth 100 milion euro. Projekti gjithashtu vepron në drejtim të zhvillimit të ekonomive lokale dhe përmirësimit të standardit të jetesës së qytetarëve.- tha Besimi.

Ministri i Financave theksoi se vitin e kaluar Projekti për Përmirësimin e Shërbimeve Komunale kishte një implementim jashtëzakonisht të mirë të projekteve kapitale prej 98.75%. Janë përfunduar 43 projekte kapitale në 37 komuna me vlerë mbi 10 milion euro nga të cilat do të përfitojnë drejtpërdrejt rreth 150 mijë qytetarë. Bëhet fjalë për pajisjen e shkollave, kopshteve, ndërtimin dhe rindërtimin e rrugëve lokale, të stacioneve filtruese, rrjetit të furnizimit me ujë dhe projekteve të tjera që kontribuojnë në përmirësimin e shërbimeve komunale.

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *