Кumtesa|

Zgjerimi dhe rindërtimi i ndërtesës komunale me Saraj u bë përmes Projektit për Përmirësimin e Shërbimeve Komunale – MSIP i implementuar nga Ministria e Financave me mbështetjen e Bankës Botërore. Komunës i janë ndarë 13 milion denarë ose 217 mijë euro për ta bërë ndërtesën komunale, një ndërtesë moderne dhe me efikasitet energjetik, e cila do të sigurojë kushte më të mira të punës për punonjësit dhe me këtë shërbime më të mira komunale për qytetarët në komunë. Në  eventin me rastin e përfundimit të projektit mori pjesw Ministri i Financave Fatmir Besimi dhe Kryetari i Komunës së Sarajit Blerim Bexheti.

Me implementimin e projektit për rindërtimin dhe zgjerimin e ndërtesës komunale, kapaciteti i ndërtesës u rrit me 325 m2. Gjithashtu, është vendosur  një fasadë e re, një strukturë e re e çatisë, dritare të reja me efiçiencë energjetike, poashtu është bërë rindërtimi i sipërfaqes së dyshemesë dhe gardh i ri mbrojtës në shkallët në të gjithë ndërtesën.

Ministria e Financave përmes Projektit të Përmirësimit të Shërbimeve Komunale i dha kredi komunës së Sarajit me kushte jashtëzakonisht të volitshme për 13 vjet kthimi me 3 vjet grejs periudhë dhe me kamatë 6 mujore EURIBOR.

-Projekti për përmirësimin e shërbimeve komunale, përmes të cilit u realizua projekti për ndërtesën komunale të Sarajit, është një projekt që synon të përmirësojë shërbimet komunale duke investuar në projekte kapitale në komuna, si dhe kushtet e jetesës në komunë. Konkretisht me këtë projekt në Saraj, do të përmirësojë kapacitetet komunale për t’i shërbyer banorët e komunës, së dyti, do të sigurohen kushtet më të mira të punës për punonjësit në komunë dhe së treti, duke përmirësuar efikasitetin e ndërtimit do të zvogëlohen kostot e mirëmbajtjes të objektit.-theksoi Ministri i Financave Fatmir Besimi.

Kryetari i komunës së Saraj, Bexheti theksoi se me këtë projekt komuna dhe punonjësit marrin një hapësirë ​​ku ata mund të kryejnë siç duhet përgjegjësitë e tyre. Banorët e komunës gjithashtu marrin hapësirë ​​të përshtatshme si dhe shërbime të përmirësuara komunale. Në të njëjtën kohë, kostot e riparimit dhe mirëmbajtjes zvogëlohen.

Ministri i Financave Fatmir Besimi theksoi se Projekti i Përmirësimit të Shërbimeve Komunale është një projekt jashtëzakonisht i suksesshëm që ka mbështetur mbi 250 projekte kapitale në të gjitha komunat në vend. Bëhet fjalë për infrastrukturën lokale, të tilla si, rrugë, sisteme të furnizimit me ujë, infrastruktura të energjisë, furnizimi me ujë, kanalizimi dhe rrjedhae ujërave të ndotura, efikasiteti i energjetik, ndërtimi i kopshteve për fëmijë, tregje të gjelbërta, infrastruktura në  zonë industriale, prokurimi i makinerive dhe pajisjeve komunale dhe projekte të tjera të rëndësishme për përmirësimin e shërbimeve komunale.

Besimi theksoi se suksesi i projektit dëshmohet nga të dhënat që në kushtet e krizës ekonomike pandemike dhe globale gjatë vitit të kaluar, ky projekt ka realizuar 98.75% të projekteve kapitale përmes këtij projekti. Janë përfunduar 43 projekte kapitale në 37 komuna dhe në të gjitha rajonet e vendit, me vlerë mbi 10 milion euro, nga të cilat do të përfitojnë drejtpërdrejt rreth 150 mijë qytetarë. Këto projekte përfshijnë gjithashtu projekte për pajisjen e shkollave, pajisjen e kopshteve, ndërtimin dhe rindërtimine rrugëve lokale, stacioneve filtruese, rrjeteve të furnizimit me ujë dhe projekteve të tjera që kontribuojnë në përmirësimin e shërbimeve komunale.

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *