Uncategorized @sq|

Ministria e Financave e Republikës së Maqedonisë së Veriut informon publikun e interesuar se më datën 21.10.2022 ka mbajtur konsultim publik lidhur me realizimin e planifikuar të projektit “Krijimi i institucioneve efektive, transparente dhe llogaridhënëse për menaxhimin me financat publike”. Financimi i këtij projekti është planifikuar të sigurohet me mjetet e Bankës Botërore me bashkëfinancimin e BE-së.

 

Ministria e Financave pas mbajtjes së konsultimit publik me pjesëmarrësit e involvuar dhe në përputhje me kërkesat që rezultojnë nga projekti në lidhje me fushën e mbrojtjes së mjedisit jetësor dhe aspekteve sociale, publikon dokumentet e mëposhtme:

 

Plani i angazhimeve për mjedisin jetësor dhe aspektet sociale (ALB)

Proceduarat për menaxhim me fuqinë punëtore (ALB)

Plani i angazhimit të pjesëmarrësve (ALB)

 

 

Ministria e Financave

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *