Кumtesa|

22 qershor 2023, Shkup – Si teoria ashtu edhe praktika e deritanishme e vendeve të Evropës Qendrore dhe Lindore treguan se integrimi evropian është katalizator për zhvillimin ekonomik, respektivisht përmirësim në të gjithë parametrat ekonomikë – PBB për banor, investimet e huaja dhe të brendshme, tregtia, përmirësimi i standardeve të jetesës, etj. Tregu i vetëm evropian prej gjysmë miliardë qytetarësh, qasja në fondet e përbashkëta, si dhe strategjitë e përbashkëta në lidhje me çështjet kyçe janë përfitimet kryesore të anëtarësimit, që do të kontribuojnë drejt konvergjencës më të shpejtë të vendit tonë drejt vendeve të zhvilluara.
 
Shkenca jep kontribut sinjifikativ në përafrimin e standardeve evropiane, nënvizoi ministri i Financave, Fatmir Besimi, në Konferencën Shkencore të organizuar nga ASHAM-i, Ministria e Financave dhe Sekretariati i Çështjeve Evropiane.
 
Përcaktimi ynë ka qenë gjithmonë i qartë dhe nuk ka pasur asnjëherë dyshim se është euroatlantik, ndërsa partneriteti strategjik me BE-në dhe SHBA-në është baza e zhvillimit të qëndrueshëm dhe stabil të vendit tonë, si në aspektin demokratik ashtu edhe në atë ekonomik, theksoi ministri i Financave.
 
Ministri gjithashtu theksoi se konferencat shkencore janë mundësi e shkëlqyer për shfrytëzimin e qasjes dhe rekomandimeve shkencore për përshpejtimin e procesit dhe për vendosjen e pozitave që do jenë në favor të arritjes së pikpësynimeve eurointegruese.

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *